Browsing: אקטואליה

בריטניה
0
אז עד כמה בטוח בלונדון?

מארגון השומרים נמסר כי אין התרעה ספציפית לאחר הפיגועים בבריסל אולם אירגונים יהודיים מהדקים את האבטחה, וגם שרת הפנים הבטיחה בידוק מוגבר בנמלים ושדות התעופה ואת מי מכתיר הבי.בי.סי כנמל הבטוח בעולם?

בריטניה
0
מדד האושר העולמי

אז באיזה מקום מדורגת ישראל במדד האושר העולמי של אוניברסיטת קולומביה והיכן ממוקמים הבריטים? וכמובן מי הכי מאושר? ורמז נראה כי שמש היא לא המרכיב העיקרי